Czekają nas nowe wydatki w związku z mieszkaniami i domami. Czy nie zaczyna się program trochę Wam damy, a jeszcze więcej zabierzemy?

Nowy obowiązek dla właścicieli i wynajmujących mieszkania. Będą musieli posiadać nowy dokument.

W 2023 r. w życie wejdą przepisy, które nałożą nowy obowiązek na właścicieli mieszkań. Dopełnić go będą musiały również osoby, które wynajmują lokale. Chodzi o świadectwo charakterystyki energetycznej. Posiadać je będzie musiało każde mieszkanie będące przedmiotem obrotu nieruchomościami.

Rok później obowiązek ten będzie rozszerzony. Podlegać mu będą wszyscy właściciele mieszkań i domów. Obecnie przepisy wymagają dopełnienia tego obowiązku wyłącznie od właścicieli komercyjnych.

Źródło … kliknij

O wysokich cenach za prąd pisałem … tu