Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Wysokość dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych uzależniona jest od głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego i wynosi:

 • 3.000 złotych  –  w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
 • 2.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy
 • 1.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
 • 500 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Dodatek obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego. Dodatkiem nie będą objęte: gaz ziemny (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Dodatek do ogrzewania do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,  nie należy się w przypadku objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Informacja

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście, składając go w placówce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w godzinach:
  • Poniedziałek 7.30 – 17.00
  • Wtorek 7.30 –  15.30
  • Środa 7.30 – 15.30
  • Czwartek 7.30 – 15. 30
  • Piątek 7.30 – 14.00
 • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu wnioski  o wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,  przyjmowane będą od 26 września 2022 roku (poniedziałek).

Do pobrania: