Dziękuję za sprawne działnie i wstawione słupki wyznaczające wjazd na plac kościoła

Po zgłoszonych do mnie przez starszych kierowców uwagach, że w okresie zimowym i przy gorszej widoczności występuje problem z widocznością wjazdu z drogi głównej, na plac kościoła podjąłem działania w tej sprawie.
Zwróciłem się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Jacka Krzyżewskiego z prośbą o wstawienie odblaskowych słupków wyznaczających ten wjazd.

Z tego miejsca w imieniu mieszkańców pragnę podziękować Panu Dyrektorowi za ekspresowe działanie. Słupki zostały wstawione w tym samym dniu, w którym Pan Dyrektor Krzyżewski na miejscu dokonał oceny zagrożenia.
Dziękuję!
Mariusz Kawalec
Radny Rady Gmin Mielec i sołtys sołectwa Wola Mielecka.

2021.12.25 s upki pod ko cio em