Echa po zebraniu, a raczej spotkaniu w dniu 12.01.2013 – pełny zapis video z zebrania!

W dniu 12.01.2013r. miało odbyć się zebranie wiejskie w Woli Mieleckiej. Gmina ma obowiązek na 7 dni przed zebraniem poinformować o tym na swojej stronie internetowej. Nie dopełniono tego obowiązku. Sołtys również nie rozplakatował tej informacji na tablicach informacyjnych tak jak nakazuje mu to statut. Ku mojemu zdziwieniu rozpoczynając zebranie Sołtys nazwał to spotkaniem
i w tej formie poprowadził. Zmienia to zupełnie postać rzeczy, bo Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym i ma dużo większe uprawnienia. Więc zamiast zebrania, gdzie mogły zapaść decyzje i głosowania skończyło się na pogadali sobie i poszli nawet nie było to protokołowane. Po raz kolejny przekonałem się, że nasz sołtys Wiesław Soboń nie rozumie jaka jest jego rola. Dał też temu przykład jak w pewnym momencie zaatakował Radę Gminy (szczególnie mnie), że to przez radnych jest problem z ośrodkiem zdrowia, bo nie ustalili sztywnych stawek za wynajem lokali tylko stawki minimalne. Ten człowiek nie ma pojęcia, że ustawa nie dopuszcza aby Rada Gminy ustalała sztywne stawki. Rada może ustalić jedynie stawki minimalne, które to my zmniejszyliśmy, aby zażegnać problem, który się już wcześniej z ośrodkami zdrowia pojawił. Zarzucał, że radni dali Wójtowi tak szerokie kompetencje – otóż właśnie Rada Gminy nie zgodziła się w 2012r. na zwiększenie kompetencji Wójta w sprawie gospodarowania mieniem gminy. Uchwała dająca większe możliwości jaką wnosił Wójt została zdjęta z porządku obrad. Wójt dysponuje kompetencjami jakie daje mu ustawa.
Gdy w lipcu 2012r. sytuacja z ośrodkiem zdrowia była zagrożona i Pani Doktor zwróciła się do sołtysa Wiesława Sobonia o to, by zwołał radę sołecką nie uczynił tego mówiąc, (że to nie jego zadanie) tłum. red.
Dopiero po naszych (Kołodziej, Kawalec) naciskach została zwołana rada sołecka z udziałem Wójta i Pani Doktor. Wtedy stało się jasne, że przy stawce 8zł/m2 (+ Vat) Pani Doktor zrezygnuje.
Od dłuższego czasu obserwuję ze strony sołtysa Wiesława Sobonia bezpodstawne oskarżenia i oszczerstwa pod adresem radnych.
Z jego ust padły też na radzie sołeckiej słowa, że opinię prawną mogę sobie w buty wsadzić…,że prawo jest po, to by je łamać, kłamać i cyganić… Jak widać w swoim ataku na radnych zagalopował się już tak daleko, że nie ma hamulca w swoim postępowaniu kompromitując przez to naszą wieś. W innych miejscowościach sołtysi wspomagają swoich radnych, a u nas Sołtys tylko przeszkadza i pomawia.
Wracając do sobotniego spotkania omówiono gospodarkę śmieciową i powrócił problem ośrodka zdrowia.
Jako radni chcielibyśmy wiedzieć jaki nasi mieszkańcy preferują sposób naliczania i do takiego przychylić się na sesji. Liczyłem, że po mojej prośbie Sołtys przeprowadzi głosowanie w tym temacie, ale nie doczekałem się. Zachęcam Państwa do zapoznania się szerzej z tym tematem, bo dyskusja niebawem przeniesie się na moją stronę internetową.

Mariusz Kawalec

Krótki filmik pokazujący bezpodstawne oskarżenia sołtysa … tu
Filmik z zebrania (skrót) … tu
Filmik z części dotyczącej gospodarki śmieciowej – całość … tu
Filmik z części dotyczącej ośrodka zdrowia i wolne wnioski całość … tu

komentujcie … tu