Kasa musi grać! – Stan środków sołeckich – rozliczenie finansowe 06.03.2021

Po objęciu sołectwa otrzymałem 28 393,34 zł.
W dniu 31 maja 2019 r. zostały one zdeponowane na lokatę w Banku PBS. Kwota została podzielona na dwie lokaty
20 tys. zł i 8 393,34 zł. Lokaty były sześciomiesięczne oprocentowane na 1%. W dniu 24.01.2020 po tym, jak doszło do restrukturyzacji i samorządy straciły część swoich pieniędzy lokaty te przelałem na swoje prywatne konto.
Kwota z odsetkami wyniosła 28 508,63 zł, czyli odsetki wyniosły 115,29zł.

Na zebraniu w dniu 09 lutego 2020 r. została podjęta uchwała upoważniająca mnie do trzymania tych pieniędzy na swoim koncie.

Stan finansów jakie posiada Wola Mielecka na dzień dzisiejszy 06.03.2021 r. wynosi 26 807,53 zł.
W grudniu 2020r. zakupiony został zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego monitoring do LKS START.
Za monitoring zapłacono 1867,55 zł. Z zaplanowanych 2500 zł. zostało 632,45 zł. na ewentualne dokupienie potrzebnych elementów do montażu.

Nowe lokaty zdeponowane zostały na 6 miesięcy.

20210306 lokaty 1

Zakończone lokaty.

20210306 lokaty 2

Sołtys wsi
Mariusz Kawalec


Poprzednie rozliczenie finansowe … tu kliknij