Modernizacja placu zabaw w Woli Mieleckiej

We wrześniu 2022 roku mieszkańcy poparli mój wniosek, w którym zaproponowałem przeznaczyć całą kwotę funduszu sołeckiego tj. ponad 52 tys. zł., na modernizację placu zabaw przy szkole w Woli Mieleckiej. Właśnie zamontowano nowe elementy placu zabaw. Kolejna modernizacja nastąpi w 2024 roku, bo znów przeznaczyliśmy 25 tys. zł., na kolejną modernizację. Znów wygrał mój wniosek, tym razem był on inicjatywą Prezesa klubu LKS START Wola Mielecka Pana Krzysztofa Węgrzyna.

Sołtys wsi
Mariusz Kawalec

20230913 plac zabaw wm 0
20230913 plac zabaw wm 1
20230913 plac zabaw wm 2
20230913 plac zabaw wm 3
20230913 plac zabaw wm 4
20230913 plac zabaw wm 5

20230913 plac zabaw wm 6
20230913 plac zabaw wm 8