Na przełomie marca i kwietnia, będzie pryskany wał aby utrudniać inwazję dzików

17 Marca wystąpiłem do Wójta o pryskanie wałów, aby tym samym utrudnić przemieszczanie się dzików z kępy na pola uprawne.

Dziś otrzymałem odpowiedź, że wały zostaną spryskane w terminie od 31.03 – 02.04.2023 r., na odcinku od mostu w Woli Mieleckiej do granicy z Gminą Przecław. W późniejszym czasie działania te będą kontynuowane co około 6 tygodni. O planowanym terminie oprysku wałów poinformowany zostanie także Urząd Miejski w Mielcu i Urząd Miasta i Gminy Przecław, aby skoordynować działania w tym zakresie.