Nowe przejście dla pieszych w Woli Mieleckiej

Od 31.05.2012r. będzie funkcjonowało nowe przejście dla pieszych.
Na utworzonym przeze mnie forum internetowym jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na brak ciągłości w komunikacji ruchu pieszych. Wskazał na brak przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu od strony Podleszan. W ślad za tą słuszną uwagą jako radni napisaliśmy pismo, którego efektem będzie nowe przejście.

Nasze wcześniejsze pismo w tej sprawie miało tytuł: Interwencja w sprawie przejść dla pieszych i usunięcia słupów z chodnika

Poniżej odpowiedź:

2012203 pismo od wojta o przejsciaa