Od 1 stycznia 2023 roku nasze odpady komunalne będzie odbierać nowa firma. MPGK przegrało przetarg.

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie Gminy Mielec odpady odbierała będzie firma P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski 28-130 Stopnica, ul. T. Kościuszki 56.

W okresie od 12 do 23 grudnia 2022 r. dotychczasowy wykonawca MPGK sp. z o.o. Mielec – będzie realizował ostatni, zgodny z harmonogramem wywóz odpadów zmieszanych, w czasie którego zabierze także pojemniki na odpady zmieszane (czarne kosze).

Aby sprawnie wyposażyć nieruchomości w nowe pojemniki już od 3 listopada 2022 r. nowy wykonawca czyli firma P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski będzie rozwoził swoje pojemniki po naszej gminie. Pojemniki te będą dostarczane pod bramy zabudowań. Śmieci z nowych pojemników odbierane będą od stycznia 2023 r. zgodnie z nowym harmonogramem, który dostarczony zostanie Państwu do końca bieżącego roku.

W przypadku gdy jakieś gospodarstwo domowe nie otrzyma pojemnika w terminie do 30 listopada 2022 r., bardzo prosimy o kontakt pod nr tel. 17 774 56 38 lub osobiście w Urzędzie Gminy pok. 13.