Odwołanie Bogdana Cygana z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielec – jest wniosek

W dniu 06.06.2022 r., klub radnych Razem dla rozwoju Gminy Mielec złożył wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Mielec, Bogdana Cygana.

20220529 wniosek o odwolanie przewodniczacego potw 1600x1200 1

Powodem do odwołania, jest zachowanie przewodniczącego, niestosowanie się do obowiązującego prawa. Dwie skargi do Wojewody uznane przez Panią Wojewodę za zasadne są tego potwierdzeniem. Ponieważ nie ma możliwości skarżyć przewodniczącego, więc skargę kieruje się na Radę Gminy. Tak i było w tym przypadku. Obie skargi na Radę Gminy spowodowane były przez niestosowanie się przewodniczącego do obowiązującego prawa.

Poniżej dwie skargi uznane przez Wojewodę za zasadne, które przewodniczący Bogdan Cygan odczytał podczas komisji przed XXXI sesją Rady Gminy Mielec.

Przewodniczący rady odczytuje pismo od Wojewody o uznaniu skargi za zasadną Sieci Obywatelskiej Watchdog na działalność Rady Gminy Mielec … tu

Przewodniczący rady odczytuje pismo Wojewody o uznaniu skargi za zasadną Klubu radnych Razem dla rozwoju Gminy Mielec na działalność Rady Gminy.

Uznanie skargi za zasadną złożonej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska

Uznanie skargi za zasadną złożonej przez klub radnych Razem dla rozwoju Gminy Mielec

Za mojej kadencji w samorządzie gminy, to już czwarty przewodniczący i zdecydowanie twierdzę, że najgorszy. Do tej pory osoby pełniące rolę przewodniczącego nie tylko miały większą wiedzę, ale również poziom kultury był na zupełnie innym poziomie. Tu obserwuję upadek jakości pracy Rady Gminy Mielec, jakiego się nie spodziewałem.

Mariusz Kawalec