Posiedzenie komisji RGM przed XXXI sesją 03.06.2022

Dziś odbyło się posiedzenie komisji, na którym omawiano tematy do XXXI sesji.

Znów dyskusja nad nagrywaniem komisji … tu

Dyskusja o wysokości opłaty za pojemnik … tu

Radny Krawczyk o dopłacaniu do „śmieci” … tu

Dyskusja o wyznaczeniu miejsc do handlu … tu

Radny Kawalec proponuje zmianę w regulaminie … tu

Rozpatrzenie petycji w sprawie brakujących zjazdów w Woli Mieleckiej … tu

Radny Kawalec o zmianach w statucie dotyczących udzielania głosu sołtysom … tu

Niestety, obecna Rada Gminy pod przewodnictwem Bogdana Cygana wykazuje działania niezgodne z prawem, co skutkuje skargami na Radę. Poniżej dwie skargi uznane przez Wojewodę za zasadne.

Przewodniczący rady odczytuje pismo od Wojewody o uznaniu skargi za zasadną Sieci Obywatelskiej Watchdog na działalność Rady Gminy Mielec … tu

Przewodniczący rady odczytuje pismo Wojewody o uznaniu skargi za zasadną Klubu radnych Razem dla rozwoju Gminy Mielec na działalność Rady Gminy.

Nagranie z komisji.

Jak to często w naszej gminie bywa, znów nie ma załączonych projektów uchwał.

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się 3 czerwca 2022 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.