Za nami XXXVIII sesja RGM – lokalizacja żłobka na Smoczce dla mieszkańców naszej gminy

W dniu 15 lutego 2023 roku o godzinie 9.00 odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Mielec.

M.Kawalec w sprawie zwrotów mieszkańcom za wybudowany wodociąg lub kanalizację … tu kliknij


J.Krawczyk w sprawie zwrotów mieszkańcom za wybudowany wodociąg lub kanalizację … tu kliknij


M.Kawalec o zmianach w statucie zapisu o długości kadencji sołtysów … tu kliknij


J.Krawczyk o zmianach w statucie … tu kliknij


M.Kawalec o kontrolach Komisji Rewizyjnej w 2023 roku … tu kliknij


Z.Babula sołtys Złotnik wyjaśnia sprawę zakupu kosiarki … tu kliknij


M.Kawalec w sprawie zakupu kosiarki … tu kliknij


J.Krawczyk o żłobku … tu kliknij


M.Kawalec o żłobku dla naszej gminy ulokowanego na Smoczce w Mielcu … tu kliknij

Nagranie z sesji poniżej:


Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane
  między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Boża Wola.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chorzelów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chrząstów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Goleszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Książnice .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Podleszany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Mielec z dnia15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rydzów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rzędzianowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Szydłowiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Trześń .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wola Chorzelowska .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wola Mielecka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Złotniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mielec na lata 2023-2029.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026 dla Gminy Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2023r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2022 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 27. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje przed sesją odbędą się w dniu 13 lutego 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.