Przerwy w dostawie prądu od 4 – 10 maja w Woli Mieleckiej

Poniżej wymienione są terminy i stacje transformatorowe, które będą chwilowo wyłączane.

04.05.2022 od 7:30 – 14:30 STACJA Wola Mielecka 6
05.05.2022 od 7:30 – 14:30 STACJA Wola Mielecka 9
06.05.2022 od 7:30 – 14:30 STACJA Wola Mielecka 13
10.05.2022 od 7:30 – 14:30 STACJA Wola Mielecka 15

Zdjęcie przedstawia, jak na słupie znaleźć informację do jakiego transformatora jesteśmy podłączeni.

nr stacji trafo