Skarga na bezczynność Wójta Gminy Mielec

W dniu 08.12.2022 r., złożyłem skargę na bezczynność Wójta Gminy Mielec. Chodzi o brak odpowiedzi na maila.
Takie sytuacje nie są rzadkością. Już jest widoczny efekt, ponieważ wreszcie otrzymałem odpowiedź na inny mail wysłany 28 lipca 2022 r., z zaznaczeniem PILNE! – odpowiedź otrzymałem dziś 13.12.2022 r., a treść przedstawiam poniżej:

Dzień dobry,
Panie Wójcie proszę o zorganizowanie spotkania z właścicielami działek przylegających do tzw. ścieżek w Woli Mieleckiej nr dz. 1415. Ścieżki te ciągnął się wzdłuż drogi powiatowej na Trzcianę i zaczynają się pod dawnym KOMOSEM. Stanowią dojazd do pól. Obecnie w niektórych miejscach powstają nowe domy i powstaje problem z szerokością tej drogi, która ma poniżej 2m.
Gdy nie dojdzie do poszerzenia tej drogi i mieszkańcy ogrodzą się w granicy, to rolnicy utracą możliwość dojazdu do swoich pól. Rozmawiałem już o tym kiedyś z Panem Wójtem i do dziś nie ma efektu tej rozmowy. Proszę wyznaczyć po wakacjach jakiś termin spotkania w filii SOKiS i powiadomić o nim wszystkich właścicieli działek przylegających.
Gmina zaniedbując tę sprawę, coraz bardziej komplikuje możliwość rozwiązania tego w przyszłości. Łatwiej dziś komuś przekazać kawałek pola, niż w przyszłości kawałek podwórka i przestawiać ogrodzenie.
Proszę o poważne potraktowanie tego problemu i pilne zajęcie się organizacją tego spotkania.

Z poważaniem
Mariusz Kawalec.


Dziś 13.12.2022 r., po ponad 4 miesiącach otrzymałem odpowiedź (tempo imponujące):

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pana propozycje Gmina Mielec informuję, iż wielokrotnie w rozmowach z mieszkańcami, których działki graniczą z drogą gminą za tzw. Komosem pojawiały się propozycje, aby mieszkańcy wydzielili ze swoich działek teren i przekazali pod poszerzenie istniejącej drogi. Obecna droga jest w części utwardzona kruszywem i posada nieregularne szerokości dochodzące nawet do 1,70 m. Jest drogą prowadzącą do gruntów rolnych a cześć mieszkańców korzysta z niej jako alternatywny dojazd do zabudowy. Niestety część mieszkańców nie była zainteresowana takim rozwiązaniem. 2 lata temu podejmowaliśmy próby wydzielenia i odkupienia części działek pod poszerzenie drogi na fragmencie na którym już jest położona nawierzchnia bitumiczna. Odbyło się spotkanie z właścicielami i niestety brak zgody uniemożliwił dalsze działania. Niemniej jednak jak najbardziej można podjąć na wiosnę 2023 r. kolejne próby z tym, że to wszystkim mieszkańcom musi na tym zależeć. Stworzenie drogi o odpowiednich parametrach może spowodować rozwój tych obszarów z przeznaczeniem pod zabudowę. W naszej ocenie kolejne zaplanowane przez Pana zebranie wiejskie w przyszłym roku może być także okazją do omówienia tematu przy uprzednim zaproszeniu zainteresowanych.

Wracając do tematu skargi, to poniżej przedstawiam złożoną skargę i nagranie z komisji, która odbyła się 12.12.2022 r.

20221208 skarga na wojta 1
20221208 skarga na wojta 2