Skarga na Wójta i petycja w sprawie drogi w Chrząstowie

W dniu dzisiejszym 27.02.2023 r., odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Wójta i petycji w sprawie drogi w Chrząstowie.

Skarga dotyczyła braku odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania w sprawie dzierżawy działki gminnej.

Jeden z mieszkańców otrzymał dwukrotnie odmowę, a innemu mieszkańcowi wydzierżawiono.

Poniżej nagranie z komisji: