Wniosek do Wójta o interwencję u odbiorcy odpadów komunalnych o zamykanie koszy – jest odpowiedź

Poniżej przedstawiam wniosek, jaki dziś wysłałem do Wójta:

20230118 wniosek o kosze

Poniżej otrzymana dziś 19 stycznia odpowiedź:

W nawiązaniu do  wniosku z dnia 18.01.2023r. informuje ,że Firma Eko –Tech Karol Wiśniewski  odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Mielec została poinformowana  o zaistniałej sytuacji jak wystąpiła w Woli Mieleckiej ” dotycząca otwartych klap pojemników po opróżnieniu ich z odpadów komunalnych”. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację firma poinformowała ,że otwarte klapy pojemników są informacją do innej ekipy pracującej na tym samym terenie o opróżnieniu danego  pojemnika.Ten system został wypracowany na terenach nowych i nieznany dla pracowników. Firma zapewniła, że dołoży wszelkich starań aby wszystkie czynności związane z odbiorem i obsługą odpadów komunalnych były wykonywane należycie„.