Wniosek o nieodpłatne udostępnienie pasa drogowego w celu wstawienia luster przez Gminę Mielec w pasie drogowym drogi powiatowej w Woli Mieleckiej.

Po oddaniu obwodnicy dawny fragment drogi wojewódzkiej DW984 od nowego ronda w Piątkowcu w kierunku mostu w Woli Mieleckiej został przekazany pod zarząd powiatu i stał się drogą powiatową. W związku z tym wystąpiłem z pismem do Pana Starosty o nieodpłatne udostępnienie pasa drogowego w celu wstawienia luster przez Gminę Mielec w pasie drogowym, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo osób poruszających się chodnikiem.

Sołtys wsi Mariusz Kawalec.

Na XXXVI sesji 23.11.2022 r., kolejny raz wróciłem do tematu luster i zastępca Wójta stwierdził, że gdy przekonam do tego zarządcę pasa drogowego na bezpłatne wstawienie tych luster w pas drogowy DW984, to gmina je zamontuje … tu kliknij.

Poniżej pismo:

20230312 wniosek do starosty o pas drogowy 1
20230312 wniosek do starosty o pas drogowy 2
20230312 wniosek do starosty o pas drogowy 3