XIII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 30.12.2019 – budżetowa

W dniu 30.12.2019 r., odbyła się XIII sesja Rady Gminy Mielec i była to sesja budżetowa.

Wolne wnioski … tu

O oświetleniu LED, zdjęciach w prezentacji dotyczących inwestycji, małego remontu w filii SOKiS w Woli Mieleckiej … radny M.Kawalec tu

O wykoszeniu rowu wzdłuż stadionu i bobry na kanale Stawiska – montaż kraty przed wejściem pod tzw Holandpol … tu

Film z sesji … tu

Porządek obrad:  

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


Komisje:

W dniu 30 grudnia 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.