XIV Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 30.12.2015

Dziś odbyła się XIV sesja Rady Gminy Mielec – budżetowa.


W wolnych wnioskach wójt zaprezentował tegoroczne inwestycje w naszej gminie.

Film z sesji tu

Porządek obrad: 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.