XIX Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 31.12.2020 – budżetowa – zdalna


W dniu 31.12.2020r. w trybie zdalnym odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Mielec.

Informacja o szczepieniach … tu kliknij

Dyskusja o szczepieniach – pytania i odpowiedzi … tu kliknij

M.Kawalec uwagi do proponowanych inwestycji GZGK i drogi Szkotnia w Chorzelowie … tu kliknij

J.Krawczyk o drodze Szkotnia w Chorzelowie i o planach odnośnie lokalizacji działki dla GZGK, PSZOK-u … tu kliknij

J.Krawczyk o uwagach do budżetu na 2021 … tu

Punkt o przyznaniu nowych zasad diet dla sołtysów … tu kliknij

M.Kawalec na temat diet dla sołtysów … tu kliknij

J.Krawczyk  na temat diet dla sołtysów … tu kliknij
Wolne wnioski … tu kliknij

M.Kawalec pytania o datę sesji i o petycję w sprawie segregacji sanitarnej … tu kliknij

M.Kawalec o komputerach, tabliczce z nr domu, przepuście pod drogą powiatową … tu kliknij

M.Kawalec o ciągłości korespondencji mailowej, upublicznieniu dróg gminnych i zamieszczeniu informacji o bezpłatnym kastrowaniu kotów i psów … tu kliknij
M.Kawalec o tematach od mieszkańców: fotowoltaice na budynkach gminnych, wsparciu budowy dróg z FDS … tu kliknij

M.Kawalec o kosztach informatora gminnego … tu kliknij

Z odpowiedzi jaką otrzymałem drogą elektroniczną w dniu 04.01.2021 wynika: Koszt składu i druku biuletynu to 7626,00 zł brutto. Za tą kwotę wydrukowano 4000 egzemplarzy biuletynu.

Proszę zwrócić uwagę na fragment, gdzie Wójt zarzuca mi, że mogłem podjąć się roznoszenia biuletynu … tu

Zgodnie z prawdą odpowiadam Wójtowi, że nikt mnie, o to nie prosił i nie miałem wiedzy, że informator jest do rozniesienia.
Proszę zwrócić uwagę na odpowiedź Wójta i reakcję niektórych radnych, którzy natychmiast przyszli Wójtowi „z odsieczą” … tu kliknij

Nagranie z sesji … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja w sprawie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 2. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2020 Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.

Projekty uchwał w BIP  … tu

Punkt 1 został wprowadzony na sesji i nie był wcześniej uwzględniony. Informację o szczepieniach przekazał Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Pan Robert Bugaj.