XL Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 03.08.2018 – nadzwyczajna

W dniu 03.08.2018 r. odbyła się XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Mielec zwołana na wniosek wójta.

Niezrozumiały dla mnie jest bardzo szybki tryb zwołania tej sesji. W środę o godz. 14-tej otrzymuję telefon informujący mnie, że w piątek rano jest sesja, a przed nią o godz. 08.00 będą komisje. Dokument na sesje otrzymałem ok. godziny 16.00 w czwartek (16,5 godziny do sesji). Co ciekawe na komisji nie poruszano tematów związanych z sesją, a przez ok. 45 minut dyskutowano o uchwale, która została przyjęta na poprzedniej sesji i zawierała błędy. Dotyczyła ona planu zagospodarowania przestrzennego w Trześni. Uchwały, które były w porządku obrad nie wymagały takiego tempa prac i można było dać radnym więcej czasu.

Dyskusja o obwodnicy przez Wolę Mielecką … tu

Dyskusja o strefie przemysłowej na Woli Mieleckiej … tu

M.Kawalec – RODO, wykonana droga asfaltowa,

Odwodnienie na „Płytach”, poprawa strony internetowej, konkurs na dyrektora SOKiS, … tu

Wolne wnioski … tu

Film z sesji – całość … tu

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 Sesja odbędzie się w dniu  3 sierpnia 2018 roku  o godzinie  8 30  w  sali posiedzeń
Urzędu 
Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.