XLII Sesja Rady Gminy Mielec 29.05.2014

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2013 r.
9. Analiza gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Mielec.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

W dniu 29.05.2014 r. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Mielec.
Na sesji gościli Laura Czernikowska, Jakub Kipa i młodzież z Gimnazjum w Woli Mieleckiej ze względu na swoje osiągnięcia sportowe.
Radni z Woli Mieleckiej złożyli dwie interpelacje.
Poruszony był temat chodnika w kierunku Trzciany, drogi na tzw. „płyty” parkingu koło szkoły.
Omawiany również był temat gospodarki śmieciowej i GZGK (woda i kanalizacja).
Materiał video z tych zagadnień poniżej.


Filmik z młodzieżą …tu

Filmik z interpelacji … tu


Filmik z wolnych wniosków … tu

Filmik ze sprawozdania gospodarki odpadami komunalnymi … tu


Filmik ze sprawozdania GZGK (woda i kanalizacja) … tu

Poniżej dwie interpelacje

20140529 i nterp wspr walu1
20140529 i nterp wspr walu2
20140529 interpelacja cie ki i przystanki