XV Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 28.01.2016

Dziś odbyła się XV sesja Rady Gminy Mielec.

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016 – 2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5 .