XVII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 02.06.2016

Wójt otrzymał jednogłośnie absolutorium.
W wolnych wnioskach poruszyłem temat zgłoszony przez mieszkańców w sprawie budowy ronda 2:12:38
Na sesji powrócił temat płytek chodnikowych i ziemi.
Sołtys Wiesław Soboń odczytał oświadczenie 2:09:27.
Do rozmowy włączył się sołtys Chorzelowa Krzysztof Jachyra 2:23:44.

Film z XVII sesji … tu

Filmiki potwierdzające to co powiedziałem na sesji:
Tłumaczenie o płytki … tu

Na ostatnim zebraniu sołtys nic nie mówił, że kupił te płytki. Tłumacząc się zwracał się do mnie „nie bujaj…płytki każdy mógł kupić,  jeśli spałeś to sobie nie kupiłeś…” Nagranie …tu 1:28:19

Prawo jest po to aby łamać, kłamać … tu

Początek problemu z płytkami … tu

Porządek obrad:

1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2015 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Książnicach.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec
z dnia 30 grudnia 2015 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  2 czerwca 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń
Urzędu
Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.