XX Sesja Rady Gminy Mielec 12.04.2012

XX sesja za nami. 
Szkoła w Rydzowie ocalała, a szkołę w Złotnikach najprawdopodobniej przejmie stowarzyszenie.

W punkcie 4 porządku obrad jest:
4. Informacja w sprawie propozycji zmiany granic miasta Mielca. Chodziło o to, że Prezydent Mielca zwrócił się do Wójta w sprawie możliwości przejęcia obszaru lasów szydłowieckich. Opinia Wójta i radnych jest negatywna.


Filmik z wolnych wniosków dotyczących Woli Mieleckiej … tu

Filmik z dyskusji i głosowania nad likwidacją … tu