XX Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 01.08.2016

W dniu wczorajszym odbyła się XX sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji.

Rada Gminy podjęła uchwałę o maksymalnej stawce za m/3 za wywóz nieczystości.
Kwota MAKSYMALNA! obecnie ustalona wynosi 18zł. m/3 brutto.
Dotychczasowe stawki wahały się między 23 zł. za m/3 do ponad 40 zł. za m/3

Przedsiębiorca obecnie nie ma prawa wziąć od nas więcej niż 18 zł za m/3

Poniżej przedstawiam dotychczas obowiązujące stawki do których należy doliczyć 8% VAT:

201608 kwoty za odbi r nieczysto ci

Film z sesji … tu

udzielenie dotacji na ogrodzenie kościoła w Chorzelowie … tu

ustalenie górnej stawki za wywóz nieczystości … tu

wolne wnioski … tu

sprawy Woli Mieleckiej … tu

Porządek obrad:

1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Mielec.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  1 sierpnia 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.