XXIX Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 13.07.2017

Dziś odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Mielec.


Poniżej przedstawiam interpelację, którą złożyłem podczas sesji  … tu film

20170713 interpelacjawww

W wolnych wnioskach zadałem pytania:

o uregulowanie gruntów przy drodze w Woli Mieleckiej
i o płyty betonowe na drogach gminnych … tu

Powrócił temat z poprzedniej sesji o ilość inwestycji, do której starała się gmina o dotacje … tu

Film z sesji … tu

wolne wnioski … tu

poruszono temat donosu do CBA na M.Kawalca … tu

M.Kawalec o donosie do CBA na siebie … tu

W odniesieniu do poprzednich sesji od kierownika inwestycji otrzymałem następujące odpowiedzi:

W odpowiedzi na przesłane zapytania informuję, że

1. W przypadku studzienek kanalizacyjnych Gmina Mielec wykona wydłużenie sieci do granicy działek ale w przypadku, gdy mieszkaniec w tym samym czasie wykona przyłącz kanalizacyjny do domu. Oczywiście może to jednocześnie wykonać wyłoniony wykonawca. I takie ustalenia z mieszkańcami w najbliższym czasie zostaną poczynione.

2. Na najbliższej sesji dokonam prezentacji zewnętrznych form wsparcia o które Gmina aplikowała (otrzymała lub nie) w latach 2016-2017.

3. W przypadku kładki przy drodze wojewódzkiej odbyliśmy w dniu dzisiejszym spotkanie z Rejonem Dróg Wojewódzkich Mielec. Nawierzchnia jest bezpieczna, wykonana solidnie i nie ma możliwości zastosowania innej nawierzchni m.in ze względu na obciążenia i parametry które muszą być zachowane. Barierki kładki zostaną dodatkowo pomalowane w celu zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. W przypadku niedrożnych rowów przy drodze wojewódzkiej DW983 Wola Mielecka-Borowa w m. Wola Mielecka, to część prac związana z odmulaniem już w tym roku została wykonana. Na pozostałym fragmencie podobne prace jeszcze w tym roku zostaną wykonane.

5. Wyjazd z parkingu stadion, szkoła. Skierowano pismo do Powiatowego Zarządu Dróg o przedstawienie uzgodnień komisji bezpieczeństwa, która została powołana na wniosek Gminy. Uzyskana odpowiedź pozwoli nam na realizację dopuszczonych rozwiązań (m.in na sugerowane przez nas lustro). Jeśli oczywiście komisja takie rozwiązanie dopuściła.

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/60/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.