XXIV Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 29.12.2016

To była ostatnia sesja w 2016 roku. Sesja budżetowa.
Budżet na 2017 r. został przyjęty.


Film z sesji … tu

Wolne wnioski … tu

02.01.2017 – aktualizacja

Ponieważ na forum … tu kliknij pojawił się wpis dotyczący XXIV sesji i wypowiedzi wójta Józefa Piątka, dlatego temat podpinam również tu.
Tu … kliknij aby odsłuchać wypowiedź wójta, o której mowa.

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia  2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.