XXVII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 28.04.2017

Do porządku obrad dołączono 2 punkty związane z projektem w Rydzowie.

Na początku sesji złożyłem interpelację, którą przedstawiam poniżej.

20170728 interpelacja


Na XXVII sesji w wolnych wnioskach zabrałem głos w następujących sprawach: … tu kliknij

usunięcia płyt betonowych z dwóch dróg gminnych,
tabliczek z numerami domów w bocznych uliczkach … tu


nadanie nazwy ulicy w Woli Mieleckiej … tu

prośba o nowy statut,
śmieci koło garażu OSP,
studzienka na parkingu koło stadionu,
oświetlenie dróg gminnych przy pomocy infrastruktury WDM, … tu


pieniądze odzyskane za sprzedane stare ogrodzenie stadionu,
zwrot pożyczki dla LKS START … tu


pytanie do radnych Pana Gamracy i Pani Paterak w sprawie nagrywania komisji … tu


Film z sesji … tu kliknij

wolne wnioski … tu

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej NR XXV/172/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia  2017 roku  o godzinie  9.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.