XXXI Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 26.10.2017 – dyskusje o: CBA, odstąpienie od terenów przemysłowych, system alarmowania ludności

W dniu 26.10.2017 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Mielec.

Dyskusja na temat pkt. 5, przedsięwzięcia pn.: „System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”… tu

Skarga na działalność wójta … tu

Dyskusja o powodach odstąpienia od terenów przemysłowych

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy:

donosu na mnie do CBA – kto doniósł? … tu

uchwały dającej sołtysom „podwójne” wynagrodzenie i okoliczności z tym związane … tu

zbieranie przez sołtysów podatków od firm … tu

brakujących studzienek kanalizacyjnych na 3 posesjach w Woli Mieleckiej … tu

uszkodzonego lustra przy wyjeździe z drogi gminnej w Woli Mieleckiej … tu

Wnioskowałem, aby w projekcie budżetu uwzględnić poniższe inwestycje:

– oświetlenie drogi granicznej Podleszany – Wola Mielecka

– położenie asfaltu na dwóch drogach gminnych w Woli Mieleckiej – przy domach 356 i następnej równoległej
w kierunku Piątkowca

– boisko przy szkole w Woli Mieleckiej

– chodnik w Woli Mieleckiej przy DW983 od ścieżek do skrzyżowania

– rozbudowę ujęcia wody w Rzędzianowicach


Film z sesji …tu

Wolne wnioski … tu

Interpelacja Jana Kołodzieja w sprawie przejścia dla pieszych.

20171026 interpelacja jko odziej

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Książnice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Szydłowiec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.