XXXI Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 06.06.2022 – petycja odnośnie dojazdów do działek w Woli Mieleckiej i o budowie GZGK

06.06.2022 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Mielec. Do planowanego porządku obrad dołączono jeszcze rozpatrzenie petycji odnośnie utraconych dojazdów do działek na terenie Woli Mieleckiej po wybudowaniu obwodnicy.

O petycji pisałem więcej … tu kliknij

Na początku zwróciłem uwagę przewodniczącemu, że zgodnie ze Statutem Gminy, brak jest w porządku obrad punktu odnośnie odpowiedzi na interpelacje i zapytania … tu kliknij

Dyskusja o wprowadzeniu miejsca do prowadzenia handlu dla rolników w Złotnikach … tu

Dyskusja o petycji w sprawie utraty dojazdów do działek … tu

Radna Szymańska wypowiada się na temat przebiegu obwodnicy. Nie pierwszy przykład jej wypowiedzi, gdzie za chwilę okazuje się, że to co mówi nie znajduje potwierdzenia w faktach … tu

M.Kawalec o przebiegu obwodnicy … tu

J.Krawczyk o planach i przebiegu obwodnicy … tu

Podczas sesji złożyłem poniższe zapytania … tu

20220605 zapytanie o kwoty nagrod i zatrudnienie
20220605 zapytanie o koszty kancelarii prawnej

Wolne wnioski … tu

Dyskusja o niszczonych uprawach przez dziki … tu

M.Kawalec o spotkaniu w sprawie dzików … tu

M.Kawalec w sprawie jakości dróg gminnych … tu

M.Kawalec neguje wybrane miejsce na budowę GZGK … tu

Wójt nie odniósł się do mojej wypowiedzi w sprawie budowy GZGK.

Wyjaśnienie do centralnej ewidencji emisyjności budynków … tu

J.Krawczyk o likwidacji niektórych kursów MKS … tu

Wcześniejsze spotkanie w sprawie likwidacji kursów MKS … tu

Nagranie XXXI sesji poniżej.

Porządek obrad:

1 Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

2 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

3 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu.

4 Interpelacje i zapytania radnych.

5 Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się 3 czerwca 2022 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Jak to często bywa, gmina znów nie załączyła projektów uchwał.