XXXII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 23.11.2017 – interpelacja w sprawie cmentarza

a nami XXXII sesja Rady Gminy Mielec.
W związku z rezygnacją przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Magdaleny Bania do porządku obrad włączono jeszcze dwie uchwały związane z wyborami nowego przewodniczącego.
Nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Gamracy. Był to jedyny radny, który zgodził się na tę funkcję. Siedmioro radnych poparło jego kandydaturę, dwóch było przeciw i trzech radnych wstrzymało się od głosu.

W związku ze wpisami, które pojawiły się na forum … tu
złożyłem interpelację w sprawie utworzenia cmentarza.

20171122 interpelacja www

wolnych wnioskach poruszyłem tematy:

Braku środków finansowych w projekcie budżetu na 2018 r. na poniższe inwestycje:
boisko wielofunkcyjne przy szkole w Woli Mieleckiej,
tabliczki wskazujące nr-y domów w bocznych uliczkach na terenie gminy,
chodnik od ścieżek do krzyżówki w Woli Mieleckiej, oświetlenie drogi granicznej Wola Mielecka / Podleszany.


Brak odpowiedzi i brak potwierdzenia odczytu na moje maile do wójta,
odwodnienie drogi gminnej na tzw. Płytach i skrzyżowanie tzw. ul. Rzemieślniczej z drogą do stolarni, wyprowadzenia przyłączy ze studzienek kanalizacyjnych umieszczonych w drodze, aby w przyszłości do ich podłączenia nie trzeba było niszczyć drogi.

Powróciłem do brakujących studzienek kanalizacyjnych na trzech posesjach i uszkodzonego przez kombajn lustra, odpowiedzi z MSWiA oraz GIODO,

Na koniec poruszyłem temat pomówień na temat mojego zachowania i rzekomych kłótni w gminie.

Mapka przedstawiająca w których miejscach zalewana jest droga gminna.

20171123 mapka zalewu


Film z sesji …tu

Wolne wnioski … tu

Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chrząstowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Książnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Książnicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podleszanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podleszanach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rydzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rydzowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Trześni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2018.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku o godzinie 11 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.