XXXIV Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 28.12.2017 – budżetowa

W dniu 28.12.2017 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Mielec.

Na sesji złożyłem poniższą interpelację:

20171228 interpelacja

Na sesji w wolnych wnioskach kierownik inwestycji Tomasz Ortyl przedstawiał dokonania w gminie Mielec w 2017 roku. Pokazał jedno zdjęcie przedstawiające drogę gminną w Woli Mieleckiej. Na części tej drogi była w tym roku robiona kanalizacja.
Ze zdjęcia można było odnieść wrażenie, że droga jest dobrze wykonana.
Aby zaznajomić Państwa ze stanem faktycznym, umieściłem fragmenty filmu z dziś (30.12.2017), gdzie pokazałem, w jaki stanie jest droga rzeczywiście.

O tej drodze pisałem już we wpisie: Jakość czy bylejakość inwestycji w gminie Mielec? – wrzesień 2017.

wolne wnioski … tu

fragment dotyczący drogi … tu

fragment dotyczący drogi (lepsza jakość filmu) … tu

filmik dotyczący tej drogi … tu

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z s. w Chorzelowie.