XXXV Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 29.01.2018

Dziś odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Mielec.

W pierwszym punkcie sesji złożyłem interpelację: … tu

20180129 interpelacja w sprawie nagr d

W wolnych wnioskach: … tu

omówiono temat wypełniania e-wniosków przez rolników … tu

informacje w sprawie e-wniosków nadesłane po sesji:

Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez Internet …tu

Zmiany w zazielenieniu od 2018 r. … tu

Jak poprawnie wypełnić e-wniosek … tu

CBA i oświadczenie majątkowe Mariusza Kawalca.

Temat nagłośnionej sprawy mojego oświadczenia majątkowego i donosu w tej sprawie do CBA jest zakończony. Działania CBA i prokuratury wzajemnie się uzupełniają. Prokuratura poinformowała, że w sprawie oświadczeń biorąc pod uwagę moje wyjaśnienia, odmawia wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Sprawa opisana dokładniej jest poniżej, pod porządkiem obrad.

Temat odmowy wszczęcia postępowania poruszony na sesji … tu

Prezentacja jakości gminnych inwestycji (droga gminna w Woli Mieleckiej) … tu

Cały film z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, , dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Mielec.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Książnice.
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

CBA analizuje oświadczenia radnego Kawalca – aktualizacja 04.07.2017

02-07-2017

Donos do CBA na błędy w oświadczeniu majątkowym radnego Mariusza Kawalca.

Dotarły do mnie informacje, o donosie do CBA, że nie podałem w swoim oświadczeniu majątkowym zarobków z mojego zakładu pracy. Ze strony CBA nie mam jednak żadnej informacji o toczącym się przeciwko mnie postępowaniu.

Dwa sprzeczne zapisy były powodem niewpisania tego dochodu do oświadczenia. W międzyczasie składałem odpowiednie wyjaśnienia i po ostatecznych analizach prawnych, wszystko zostało odpowiednio uzupełnione. Nie miałem zamiaru niczego taić,
a jedynie wyjaśnić swoje wątpliwości, aby nie narazić się na konsekwencje karne.
Spokojnie czekam na wynik prowadzonego przez CBA postępowania.

Jak widać moja osoba, mocno komuś przeszkadza i wszelkimi metodami próbuje się mnie pozbyć z przestrzeni publicznej.

Myślę jednak, że w niedalekiej przyszłości może nas czekać kilka zaskakujących sytuacji, które pokażą powód ataków na moją osobę.

Mariusz Kawalec

aktualizacja 04.07.2017

KORSO zwróciło się od mnie z pytaniami w sprawie CBA.

Poprosiłem o pytania na maila. Proszę porównać z tym co jest w gazecie.

Poniżej przedstawiam pytania i odpowiedzi jakie wysałem w pliku PDF do KORSO.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi do zadanych pytań i to jest wszystko co mam w tej chwili do powiedzenia w tej sprawie.

1 Dlaczego zataja Pan swoje dochody uzyskiwane w firmie Bury?
Nic nie zatajałem, a brak wpisanej kwoty wynikał ze sprzeczności dwóch zapisów prawnych.
Wszystko zostało wyjaśnione i zgodnie z wytycznymi uzupełnione jeszcze przed tym, jak
dowiedziałem się o donosie do CBA.

2 Jak Pan przyjął informację o wszczęciu postępowania przez CBA?
Ze spokojem, gdyż nie mam sobie nic do zarzucenia.

3 Czy uważa Pan, że odsyłanie do PIT36 w oświadczeniu majątkowym zamiast podania kwoty jaką się
zarobiło jest zgodne z prawem?

Było to przedmiotem długich rozważań i analiz prawnych, po których wszystko zostało
odpowiednio uzupełnione.
Dodam tylko, że nie jestem jedynym radnym w gminie, który nie podawał swoich dochodów, ale
tylko na mnie złożono donos do CBA.

4 Są osoby, które twierdzą, że powinien się Pan zrzec mandatu radnego, czy bierze to Pan pod uwagę?
Nie, nie biorę tego pod uwagę, a ze strony CBA nie mam żadnej informacji o toczącym się
przeciwko mnie postępowaniu.

5 Jest Pan dość barwną, a nawet przez niektórych uważany za kontrowersyjną postać, czy myśli Pan, że ktoś chce Panu zaszkodzić?
Oczywiście, że tak. Od lat stosuje się te same metody, żeby kogoś niewygodnego zdyskredytować
w oczach opinii publicznej. Kilkukrotnie do tej pory bezskutecznie oskarżano mnie przed sądem,
teraz włączono do walki ze mną nawet CBA. Jak widać używa się przeróżnych chwytów, aby moją
osobę usunąć z samorządu zapewniając tym samym swobodę działań dla różnych grup interesów,
ale póki co moja uczciwość i prawda broni mnie sama. Myślę, że w niedalekiej przyszłości może
nas czekać kilka zaskakujących sytuacji, które pokażą powód ataków na moją osobę.

Jakiekolwiek zmiany w tekście (pytania i odpowiedzi) będą skutkować brakiem mojej
autoryzacji.


Mariusz Kawalec

Jak, więc widać w gazecie forma,  ilość pytań, zostały zmienione, a także z odpowiedzi coś poznikało.