XXXVII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 29.03.2018 – nadzwyczajna. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Woli Mieleckiej

Za nami XXXVII sesja nadzwyczajna.

Celem sesji zwołanej na wniosek siedmioro radnych, było wprowadzenie do WPF inwestycji boiska wielofunkcyjnego w Woli Mieleckiej. Wprowadzenie w tej chwili tego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, umożliwi pozyskanie dofinansowania
z MSiT.

Film z sesji … tu

dyskusja radnych na temat projektu … tu

wolne wnioski … tu

CBA i donos na Kawalca … tu

Porządek obrad XXXVII sesji nadzwyczajnej:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.