Za nami II sesja Rady Gminy Mielec.

Dziś 17 maja 2024 roku odbyła się II sesja Rady Gminy Mielec. Wybierano składy komisji, ustalano wynagrodzenie Wójta.

Poniżej nagranie z sesji:

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 17 maja 2024 roku o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. Przed tą sesją nie będzie posiedzeń komisji.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.