Za nami ostatnia w tej kadencji XLV sesja RGM i podsumowanie kadencji

Dziś 20 marca 2024 roku odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja.
Kończąca się kadencja w mojej ocenie to najgorsza kadencja od 2010 roku, od kiedy jestem radnym. Buta, chamstwo, kłamstwo, nagminne zbiorowe ataki, aby przekrzyczeć, gdy nie ma się argumentów. Czasem zamiast słownych ataków na walkę z niewygodną prawdą stosowano metody wyśmiewania. Tak też było i dziś. Tak zapamiętam tę kadencję. Poniżej dla potwierdzenia tego co wyżej napisałem kilka przykładów.
Nagranie z ostatniej sesji na samym dole


Radny Zbigniew Wicherski obraża mnie, mówiąc o końskim łbie.

Radny i zarazem sołtys z Chrząstowa Ryszard Szostak mówi do mnie, gdzie z tym ryjem.

Radna Celina Szymańska z Trześni wprowadza w błąd radnych.

Ponieważ wielokrotne radna Pani Celina Szymańska miała dwuznaczne wypowiedzi, a także zdarzały się kłamstwa z jej strony pojawił się poniższy film. Tu pokazuję, jak radna mi zarzuca kłamstwa, a to Ona kłamie. Nie mogę przejść koło tego obojętnie. Zapraszam do oglądnięcia.

Kolejne przykłady zachowania przewodniczącego rady Pana Bogdana Cygana.

Film pokazujący, jak wójt kłamie:

Poniżej nagranie z XLV sesji z dnia 20 marca 2024:

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Generała Władysława Andersa” wiaduktowi zlokalizowanemu na granicy Gminy Miejskiej Mielec  i Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonej w miejscowości Rydzów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2023 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
Komisje odbędą się w dniu 18 marca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.