Za nami posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie programu antyalkoholowego

W dniu 4 października odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli w zakresie wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani.

Nagranie z komisji poniżej: