Zamykanie dyskusji na XXVIII sesji Rady Gminy Mielec – filmowy skrót i statut


Poniżej kilkuminutowy filmik, który przedstawia kilka fragmentów z przebiegu sesji w dniu 16.03.2022.

Pomimo, że Statut Gminy Mielec w § 17 mówi:
1. Przewodniczący rady prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.
2. Przewodniczący rady zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie”. W razie potrzeby przewodniczący rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, wójtowi gminy lub klubowi radnych zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

Na filmiku widać jak te zapisy statutu są łamane.

Skrót z XXVIII sesji pokazujący częste zamykanie dyskusji … tu