Zebranie wiejskie 05.09.2021 – Fundusz sołecki i środki własne

Porządek zebrania po zmianie:
1.  Wybór przewodniczącego zebrania.
2.  Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz stanu finansów sołectwa.
3.  Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji i stanu melioracji  w Woli Mieleckiej.
4.  Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego
     i ze środków własnych sołectwa.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie
     Gminy Mielec na rok 2021 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.
6.  Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu
     sołeckiego przypadających na 2022 rok.
7.  Podjęcie uchwały o wydatkowaniu środków własnych sołectwa Wola Mielecka.
8.  Sprawy różne.
9.  Powołanie Komisji Rewizyjnej w celu rozliczenia sołtysa ze środków własnych sołectwa – uchwały nie podjęto.
Całe nagranie z Zebrania Wiejskiego … tu

2.  Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz stanu finansów sołectwa … tu

3.  Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji i stanu melioracji  w Woli Mieleckiej.

1 – Dziękowałem, że po mojej interwencji podczas posiedzenia komisji Wójt zwiększył środki finansowe na spółki wodne i w zeszłym roku dzięki temu wyczyszczono kanał Stawiska. W 2022 roku ponownie trzeba na niego przeznaczyć pieniądze i znów go wyczyścić.
2 – Mówiłem, że nadal występuje problem z odwodnieniem na tzw. „Płytach”.
3 – Mówiłem, że nadal występuje problem z odprowadzeniem wody z rowów przy drodze DW983
w kierunku Rzędzianowic okolice stolarni i odprowadzenie wody z rowów w okolicy kościoła.
Nagranie, o tym co wyżej napisane … tu

4. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego i ze środków własnych sołectwa … tu

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć  w budżecie Gminy Mielec na rok 2021 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego … tu
Tu były dwie propozycje. Pierwsza propozycja, która wygrała, to było przeznaczyć 2 000 zł., na wykonanie remontu obiektu komunalnego LKS w miejscowości Wola Mielecka i druga, to aby przeznaczyć 2 000 zł. na zakup książek do biblioteki.  

6. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2022 rok.

7.  Podjęcie uchwały o wydatkowaniu środków własnych sołectwa Wola Mielecka.
Dyskusja przed zmianą porządku zebrania cz.1 … tu

Dyskusja po zmianie porządku zebrania cz.2 … tu
 Do wydania były pieniądze w kwocie 17 807,53 zł., które pochodziły ze sprzedanego niegdyś kombajnu.
Przygotowany przez Radę Sołecką i sołtysa wniosek proponował aby 14 000 zł. przeznaczyć na kosiarkę do koszenia naszego stadionu, a 3 807,53 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej.
Na zebraniu został złożony pisemny wniosek aby za pełną kwotę 17 807,53 zł., kupić quada dla OSP. Po tym wniosku został ustnie złożony przez Prezesa klubu sportowego wniosek, aby pełną kwotę 17 807,53 zł. przeznaczyć na zakup kosiarki dla klubu i ten wniosek ten wygrał.

8.  Sprawy różne … tu

20210905dyplom uznania

Dyplom uznania dla Pana Edwarda Grzelaka, za działania na rzecz obrony mieszkańców Woli Mieleckiej przed budową śmietniska na terenie wsi.

Poprosiłem wójta o wyjaśnienie:  jak wygląda sprawa z ośrodkiem zdrowia … tu

WYJAŚNIENIE!

Szanowni Państwo, moja postawa na zebraniu była ugodowa. Mimo różnych insynuacji wójta pod moim adresem nie reagowałem, aby nie podgrzewać dodatkowo atmosfery i aby nie przedłużać zebrania.  
Ponieważ dotarły do mnie informacje, że mieszkańcy oglądający zebranie nabierają podejrzeń, że być może jestem przeciwny budowie ronda w Woli Mieleckiej wyjaśniam:
Nigdy nie byłem przeciwny budowie ronda w Woli Mieleckiej, a wręcz odwrotnie. O budowę ronda zabiegi  z moim udziałem trwają już wiele lat. W tej kadencji 15.11.2020 r. zwróciłem się nawet pisemnie z prośbą do Pana Posła Fryderyka Kapinosa, gdzie prosiłem o podjęcie działań na rzecz budowy rond … tu kliknij

Jak więc jasno widać, jestem zwolennikiem ronda. Wójt również wspomina o jakiejś rozmowie w piątek. Chodzi o piątek 03.09.2021r., gdzie było otwarcie wyremontowanego ujęcia wody w Rzędzianowicach. Mnie tam nie było, więc nie mogłem nic powiedzieć na temat ronda.
Nie jestem przeciwny powstaniu ronda, jak mogłoby wynikać z wypowiedzi wójta.
Zauważam, że od dłuższego już czasu, wójt w swoich wypowiedziach stwarza możliwości negatywnego odbioru mojej osoby. Myślę, że jest to zaplanowana próba zdyskredytowania mnie. Jestem przekonany, że wolałby na moim miejscu mieć osobę, którą można łatwiej sterować, która mniej będzie zabiegała o interesy mieszkańców Woli Mieleckiej.  
Proszę również zwrócić uwagę na wypowiedź wójta, że nie może tak być, iż jako  radny i zarazem sołtys, działam na rzecz danej (naszej) miejscowości. Wójt w pewnym momencie uznał, że to źle … tu kliknij

Wypowiedzi wójta, które wzbudziły podejrzenia, że jestem przeciwny budowie ronda w Woli Mieleckiej:
Wypowiedź 1 … tu kliknij
Wypowiedź 2 … tu kliknij

Kolejny raz wrócił temat siłowni zewnętrznej, która miała być wybudowana razem z boiskami przy szkole.

Wójt mówi: Jak miałem zrobić plac rehabilitacyjny i zostało to ucięte, to jest dobrze?… tu kliknij

Poniżej prezentuję zapis z programu MSiT, z którego realizowane były boiska przyszkolne. Umieszczenie w tym programie placu rehabilitacyjnego, czyli siłowni zewnętrznej nie było możliwe, co widać w załączniku poniżej zaznaczone na czerwono.

20180422 do zebrania

Poniżej prezentuję złożone pisemnie wnioski, które nie uzyskały poparcia większości zebranych.

20210905 wniosek o quada dla osp
20210905 wniosek mieszka c w o fs

Poniżej prezentuję uchwały podjęte na tym zebraniu.

20210905 uchwa a zebrania wiejskiego 1 2021 zmiana zadania 1
20210905 uchwa a zebrania wiejskiego 1 2021 zmiana zadania 2
20210905 uchwa a zebrania wiejskiego 2 2021 fs 1
20210905 uchwa a zebrania wiejskiego 2 2021 fs 2
20210905 uchwa a zebrania wiejskiego 2 2021 fs 3
20210905 uchwa a zebrania wiejskiego 3 2021 wydatkow 1
20210905 uchwa a zebrania wiejskiego 3 2021 wydatkow 2