Zebranie wiejskie 18.09.2016 – Fundusz sołecki

Porządek zebrania:
Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2017 rok.
Sprawy bieżące wsi.

W dniu wczorajszym 18.09.2016 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Zmieniony porządek był następujący:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2016 rok (pieniądze, które zostały z projektu oświetlenia na drogę przy numerach 356 przeznaczyć na przedłużenie oświetlenia przy  innej drodze gminnej).
Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2017 rok.
Sprawy bieżące wsi.

Fundusz rozdysponowano:

1/ 1000 zł na organizację dnia seniora

2/ 26 545,36 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej (przygotowanie projektu budowy obiektu wielofunkcyjnego).

Film z zebrania … tu