Zebranie Wiejskie – fundusz sołecki ponad 50 tys. zł. do rozdysponowania

W dniu 08 września 2023 r. (piątek) o godz. 18.00 w budynku filii SOKiS odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym rozdysponujemy fundusz sołecki na 2024 rok.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
 3. Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w roku 2024.
 4. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2023 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2024 rok.
 7. Sprawy różne.

  Sołtys wsi Wola Mielecka
  Mariusz Kawal
  ec

Nowy plac zabaw … tu zobacz informacje na temat placu zabaw, który niebawem powstanie

Po dyskusjach i odbytym głosowaniu na zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 29.08.2023 r., Rada Sołecka zdecydowała, aby we wniosku o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2024 rok umieścić jako propozycję następujące zadania:

 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (dz. ew. nr. 1066) w m. Wola Mielecka – szacowany koszt 19 521,90 zł.
 2. Przebudowa ogrodzenia oraz furtki wejściowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla rowerów na obiekcie sportowym w Woli Mieleckiej (orlik) – szacowany koszt 6 000,00 zł.
 3. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców (Dzień Seniora) – szacowany koszt 3 000,00 zł.
 4. Umocnienie skarpy trybuny obiektu sportowego w Woli Mieleckiej – szacowany koszt 17 000 zł.
 5. Wykonanie monitoringu w obiekcie OSP Wola Mielecka – szacowany koszt 3 335 zł.
 6. Zakup strojów dla OSP – szacowany koszt 2 500,00 zł.

Ponadto propozycje omawiane na spotkaniu Rady Sołeckiej obejmowały jeszcze oświetlenie ulicy koło Holandpolu, oświetlenie w kierunku terenów przemysłowych, montaż progów zwalniających, rozbudowę placu zabaw, budowę dużej wiaty przy stadionie, montaż tabliczek z numerami domów przy bocznych uliczkach, rozbudowę siłowni zewnętrznej.

Mieszkańcy mogą przygotować inny wniosek i w razie czego służę pomocą.

Informacje ogólne na temat funduszu sołeckiego … tu

Informacje ogólne na temat funduszu sołeckiego … tu

Wcześniejsze informacje … tu kliknij

Takie urządzenia do 15 września 2023 r., zostaną zamontowane na placu zabaw:

20230907 plac zabaw wm

20230831 zebranie wiejskie ogloszenie