I Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 19.11.2018

Film z sesji … tu

Od tej kadencji obowiązkiem jest umieszczanie nagrań z sesji w czasie rzeczywistym (online).
Również od tej kadencji obowiązkiem jest głosowanie imienne.
Teraz będzie wiadomo, jak dany radny głosował w danej sprawie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Mielec wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielec.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mielec wybranego w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

    Sesja odbędzie się w dniu 19 listopada o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5.

Postanowienie Nr 427/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Mielec w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.