II Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 28.11.2018

Dziś odbyła się II Sesja Rady Gminy Mielec.


Złożyłem interpelację i zapytania … tu

20181128 interp i zapyt 1
20181128 interp i zapyt 2

Na sesji z zaskoczenia wprowadzono projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec … tu

Projekt tej uchwały przekazano radnym dopiero w trakcie omawiania tej uchwały przez Panią Sekretarz … tu widać jak projekt jest roznoszony radnym.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wynagrodzenia … tu

Dyskusja i moje obawy o kształt Komisji Rewizyjnej … tu

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy:Droga koło „Baraniarni” dwa razy naprawiana, dojazd do firmy skupującej złom, kontrole tonażu na drodze do kapliczki, zbiórka odpadów biodegradowalnych, śmieci na przystankach … tu

Parking przed urzędem gminy dla petentów, a nie dla pracowników, zaprosić byłego Wójta Pana Kazimierza Gacka na sesję bądź komisję w związku z jego wpisem na fb i wyjaśnić sprawę … tu
 

Dyskusja o zmianach w przepisach, o szkoleniach … tu

Zapowiedź nagrań i publikacji komisji Rady Gminy … tu

Wolne wnioski … tu

Cała sesja … tu

Porządek obrad:

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrząstowie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chrząstowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Książnicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec – wprowadzone na sesji 
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.