Informacja dla rolników – zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik/ producent rolny który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 28 lutego 2023 roku złożyć do Wójta Gminy Mielec wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie od 1 do 28 kwietnia 2023 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, pokój nr 21, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 17 774 56 56 w godzinach pracy Urzędu Gminy.             

Dokumenty do pobrania: