Informacja dotycząca sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Gmina Mielec przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego na piśmie w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Termin składania wniosków: od 10 do 18 listopada 2022 r.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Gmina nie ma wpływu na jakość węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

W pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podstawie nowego wniosku na podobnych zasadach będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 774 56 62.

Do pobrania:

28 Października złożyłem do Wójta wniosek o dystrybucję węgla przez gminę … pisałem o tym tu kliknij

Dopiero dziś 10.11. 2022 Wójt dał mi odpowiedź, że gmina przystąpiła do programu. Czy nie powinno Wójtowi zależeć na szybkim dotarciu z tą informacją do mieszkańców poprzez sołtysów? Czasu mało bo wnioski przyjmowane są do 18 Listopada.