Zmiana wniosku o dodatek na inne źródła ciepła

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska od 26 października zmianie uległ wzór Wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Prosimy o składanie wniosków na obowiązujących wzorach.

Przypominamy, że wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych można złożyć na 2 sposoby:

 1. osobiście, składając go w placówce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w godzinach:
  • Poniedziałek 7.30 – 17.00
  • Wtorek 7.30 –  15.30
  • Środa 7.30 – 15.30
  • Czwartek 7.30 – 15. 30
  • Piątek 7.30 – 14.00
 2. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Do pobrania:

Źródło