Interwencja w sprawie drogi i parkingu przy szkole 03.06.2013

Jako radny interweniowałem u Wójta w sprawie fatalnego stanu drogi do przedszkola w Woli Mieleckiej.

Mariusz Kawalec                                                                    Wola Mielecka, 02.06.2013r.

Radny Gminy Mielec

                                                                      Wójt Gminy Mielec

                                                                      mgr Kazimierz Gacek

Dotyczy: drogi do przedszkola i stadionu oraz parkingu w Woli Mieleckiej.

Zwracam się do Pana w sprawie drogi i terenu wokół szkoły, GOK-u i stadionu w Woli Mieleckiej. Panie Wójcie, ostatnie nakłady finansowe gminy na poprawę stanu drogi dojazdowej do przedszkola i stadionu w Woli Mieleckiej przyniosły niestety mizerny efekt. Droga ta jest bardzo mocno obciążona ruchem. Duża ilość pojazdów jaka się po tej drodze porusza powoduje szybkie wybijanie dziur. Stan tej drogi będącej w centrum naszej miejscowości jest fatalny. Przyległy do niej teren służący za parking jest w jeszcze gorszym stanie.

Wiem, że gmina uruchomiła już procedurę projektu tego parkingu, ale jakoś wolno się to odbywa. Pozostawienie drogi w tym stanie będzie bardzo uciążliwe dla mieszkańców gminy korzystających z niej. Ciągłe utwardzanie tłuczniem będzie rozwiązaniem krótkotrwałym i w efekcie kosztownym dla naszej gminy. Rozsądne wydaje się, jak najszybciej rozpocząć budowę tego parkingu w należyty sposób, który definitywnie rozwiąże ten problem.

Panie Wójcie bardzo proszę o podjęcie wzmożonych działań, które zakończą się wykonaniem tego parkingu wraz z drogą.

Dołączam zdjęcia i filmik przedstawiające stan tej drogi:

Filmik przedstawiający fatalny stan parkingu … tu kliknij

Zdjęcia poniżej