XXXII Sesja Rady Gminy Mielec 27.05.2013

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/230/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013
6. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przez Gminę Mielec oraz Gminy Wadowice Górne i Radomyśl Wielki Spółdzielni Socjalnej „RAZEM”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2013 roku (poniedziałek) o godzinie  9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Dziś 27.05.2013 r. odbyła się kolejna XXXII sesja Rady Gminy Mielec.
Poniżej zamieszczam skrót filmowy.
Przedstawiam też dwa krótkie filmiki. Jeden z zachowaniem Wójta i drugi przedstawiający perfidne kłamstwo Wójta Gacka pod adresem Pani przewodniczącej Magdaleny Bania.

Filmik pokazujący zachowanie Wójta … tu

Filmik pokazujący kolejne kłamstwo Wójta … tu

Filmik z sesji – skrót … tu