Komisja w sprawie petycji o uwzględnienie kosztów odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej

W dniu 23.01.2023 r., odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji o uwzględnienie kosztów odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej.
Petycja … tu kliknij

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest zadaniem gminy. Bywa, że czasami mieszkańcy sami ją wykonują i otrzymują później zwrot od gminy. Obecnie na zwrot czeka ponad 40 osób. Kwota w budżecie na 2023 rok, która jest przewidziana pokryje jedynie ok. 40% zapotrzebowania – brakuje ok 600-700 tys. zł. W związku z dużą inflacją mieszkańcy oczekują jak najszybszego zwrotu.

J.Krawczyk prezentuje swoje zdanie … tu kliknij

M.Kawalec przedstawia swoje uwagi w tym temacie … tu kliknij

Nagranie z komisji: